Thông tin toàn cảnh
 Báo điện tử Bảo vệ Pháp Luật,

Hành khách bay về Hải Phòng không phải cách ly tập trung