Giới thiệu hệ thống Thông tin Y Tế Việt Nam

I. Tính năng của hệ thống

Hệ thống hiển thị, phân loại thông tin Y tế theo địa phương.

Hoạt động tương tự Google News và Google Cache nhưng được thiết kế để xử lý chuyên biệt về thông tin Y tế tại Việt Nam
Hoạt động dựa trên trí thông minh nhân tạo xử lý dữ liệu tự động và công sức khởi tạo dữ liệu của các cộng tác viên. Nguồn dữ liệu được lấy từ hơn 1000 trang thông tin uy tín, chính thống tại Việt Nam. Khi người dùng đọc thông tin, hệ thống sẽ tự động chuyển người dùng về Trang Tin Gốc, đảm bảo chấp hành đúng Luật Sở hữu trí tuệ.

II. Cách thức xử lý dữ liệu

Hệ thống tự động phân tích, đọc thông tin từ các nguồn dữ liệu. Dữ liệu được lưu tạm thời trên hệ thống nhằm mục đích phân tích dữ liệu. Dữ liệu sẽ được xóa định kì hoặc khi phát hiện nguồn tin gốc bị xóa.

III. Tác giả

Hệ thống được xây dựng bởi các Giảng viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Mọi góp ý hệ thống vui lòng gửi tại ĐÂY