Báo điện tử Đại biểu nhân dân,

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII

Nội dung bài viết được lấy tự động vào lúc 18:57:28 11/10/2021 theo đường link https://daibieunhandan.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-bao-cao-vien-trung-uong-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-inhjswfqrl-64478
Xem với cỡ chữ
Chiều 11.10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến tới 2.744 điểm cầu trên cả nước.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Văn phòng Quốc hội.
Ảnh: Hồ Long
Tại điểm cầu trụ sở Văn phòng Quốc hội 22 Hùng Vương, Hà Nội có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn; các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH; Bí thư cấp uỷ trực thuộc; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ quan VPQH...
Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.
Ảnh: Hồ Long
Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.
Cho ý kiến về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.
Ảnh: Hồ Long
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.
Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm. Một là, một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Hai là, tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thông qua. Đặc biệt là những thông điệp mạnh mẽ trong phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đạt tới sự đồng thuận "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng...". Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII tới các cán bộ đảng viên từ cấp Trung ương tới các tỉnh, thành uỷ.